Elon Huone

kaikille avoimet online- itsehoitotapaamiset


Kun sairastaa tai kärsii kivusta tavalla tai toisella, on luonnollista kaivata tukea ja tunnustusta muilta, sillä se antaa mahdollisuuden ei ainoastaan sairauden hoitamiseen tai parantumiseen mutta myös omanarvon tuntoon kivun keskellä. Ja yhtä tärkeää on antaa tuota tukea ja tunnustusta itselleen, ehdoitta, huolimatta ulkoisista olosuhteista.

Joskus jäämme haluamattamme tavalla tai toisella yksin sairauden tai kivun kanssa. Yksinäisyyden tai syrjään jäämisen kokemus tulee jo pelkästään siitä että sairastaessa se elämä johon on tottunut menee jatkuvasti ohi mutta myös siitä miten meidät on opetettu suhtautumaan sairauteen tai kipuun. Olemme ehkä oppineet torjumaan, vähättelemään tai häpeämään kivun tai sairauden kokemusta sen sijaan että se olisi luonnollinen osa elämää.

Sairastaessani pitkäaikaisesti vaikeaa sairautta olen viettänyt paljon aikaa kysyessäni itseltäni, miten tulisin sairauden kanssa toimeen hieman paremmin? Miten katson kipuani tänään? Mikä vähentää kipua, mikä lisää sitä entisestään? Mitkä ovat elämäni, päiväni, aamuni tavoitteet ja miten voin käyttää vähäiset voimavarani niiden mukaan? Miten voisin parhaiten löytää tukea keholleni ja mielelleni juuri tänään, juuri nyt? Olen eksynyt matkalla monta kertaa ja löytänyt takaisin olennaisten asioiden luokse yhtä monta kertaa. Toisten läsnäolo, tuki ja tunnustus on ehdottoman tärkeää, että voi ylipäätään tehdä omaa osuuttaan matkasta. Yksi ydinasia on löytää elossa olemisen ja yhteyden kokemuksia sairauden tai kivun tuomien rajoitusten sisällä ja huomata jokainen mahdollisuus elämää ylläpitävien yhteyksien vahvistamiseen niin itseni kuin muiden kanssa.

Elon Huone tarjoaa mahdollisuuden näihin pieniin mutta tärkeisiin, elämää ylläpitäviin hetkiin online-itsehoitotapaamisten kautta. Tapaamisten aikana tehdään ohjatusti kevyitä ja helposti omaksuttavia harjoituksia kehon, hengityksen ja mielen avaamiseksi. Harjoitukset perustuvat mm. Jomon-Shindo menetelmään, somaattisiin liikemenetelmiin ja yksinkertaisiin meditaatioharjoitteisiin. Tapaamiset tarjoavat myös hetken kokemusten jakamiselle ja kysymyksille. Jokaisella kerralla on oma teemansa ja mukaan voi tulla pistäytymään yksittäiseen tapaamiseen tai useampaan peräkkäin.


Kenelle
Elon Huone on avoin kaikille jotka kaipaavat tukea kehon ja mielen yhteyden voimistamiseen, kivun lievittämiseen, hermoston rauhoittamiseen tai yksinkertaisesti lempeän, avoimen yhteyden ylläpitämiseen itsensä ja muiden kanssa. Tapaamiset ja niissä tehtävät harjoitukset eivät vaadi mitään tiettyä kuntoa tai jaksamista – jokainen ohjataan tekemään harjoituksia oman tilanteensa mukaan. Harjoitukset suuntautuvat lievittämään esimerkiksi fyysistä tai tunneperäistä kipua, stressiä, uniongelmia, hermostollisia oireita ja mielen haasteita


Tausta
Olen sairastanut nyt yli kahden ja puolen vuoden ajan covid -19 viruksen tuomaa long covid- sairautta joka on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen elämääni radikaalisti monin tavoin. Fyysinen kipu ja heikkous, normaalin toiminta- ja liikuntakyvyn menettäminen, sairauden tuoma epävarmuus ja elämisen rajoitukset ovat isoja asioita jotka helposti jäävät liian vähälle huomiolle, etenkin silloin kun sairaus ei ole yleisesti ottaen hyvin tunnettu tai tunnustettu.

Sairastamiseni aikana olen kokenut erilaisten itsehoidollisten harjoitusten voiman joita olen oppinut ammattitaustani kautta viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Elon Huoneen tarkoitus on jakaa näitä hyväksi koettuja itsehoitoharjoituksia ja yhdessä olemista leppoisassa ja sallivassa ilmapiirissä. Tule juuri sellaisena kuin olet!


Ohjaaja
Anna-Kaisa Hirvanen on ammatilliselta koulutukseltaan somaattisiin liikemenetelmiin erikoistunut tanssija, Shindo-kehotyöskentelymenetelmän kouluttaja-hoitaja sekä Tiibetiläisen joogan ja meditaation ohjaaja.

Aika
Tiistaisin klo 17:00-17:45

Paikka
Zoom-tapaaminen. Linkin tapaamiseen saat lähettämällä sähköpostia osoitteeseen anna-kaisa@elonvoimaa.fi

Maksu
Haluan avata Elon Huoneen ovet niin että taloudelliset haasteet eivät muodostu kynnykseksi kenellekään osallistua joten tapaamiset toimivat lahjoitusperiaatteella. Suuntaa antava summa lahjoitukselle on 5-10€/tapaaminen mutta voit myös lahjoittaa vähemmän tai enemmän, oman tilanteesi mukaan. Maksuohjeet saat omaan sähköpostiin Zoom-linkin lähettämisen yhteydessä.


Yhteystiedot
anna-kaisa@elonvoimaa.fi
p.050 364 9000