Satuhieronta™

Satuhieronnassa läsnäoleva kosketus  yhdistyy  voimaannuttavien satujen ja tarinoiden voimaan. Tule mukaan kokemaan ja oppimaan ainutlaatuinen, luova menetelmä, jonka avulla on helppoa tukea omaa ja lapsesi hyvinvointia!

Satuhieronta-tunnit

Satuhieronta-tunnit ovat vanhemmille sekä lasten läheisille suunnattuja voimaannuttavia ja rentouttavia hetkiä, joissa tutustutaan omakohtaisesti läsnäolevan kosketuksen ja sadun taikaan. Satuhieronta-tunneilla tutustut kosketuksen viesteihin ja vaikutuksiin sekä Satuhieronnan hyödyntämiseen käytännössä lapsen hyvinvoinnin tukemisessa.

Satuhieronnalla vahvistetaan lapsen itsetuntoa, luottamussuhteita, sekä opetellaan reittejä rentoutumiseen. Sadun ja kosketuksen yhdistämisellä on tutkitusti positiivisia vaikutuksia niin lapsen kuin myös aikuisen hyvinvoinnille. Jokaisella Satuhierontatunnilla on oma teemansa.

Satuhieronnan hyödyt

 • Rentouttaa ja rauhoittaa niin lasta kuin aikuista
 • Vahvistaa positiivista kiintymyssuhdetta ja luottamussuhdetta
 • Antaa yhteistä rauhoittumisen aikaa perheelle
 • Vahvistaa lapsen itsetuntoa ja antaa tärkeitä jakamattoman huomion hetkiä
 • Sopii kivun hoitoon, sekä psyykkisesti vaativien kokemusten jälkihoitoon
 • Kehittää motoriikkaa ja kehonkuuntelua

Satuhierontatunti voidaan toteuttaa

 • Lapsille ja vanhemmille yhteisesti
 • Pelkästään vanhemmille
 • Kotikutsuina
 • Yksittäisinä tutustumistunteina
 • Useamman kerran Satuhierontatunti-sarjana (sisältää vihkon ja rentoutus CD:n) 
  Satuhierontatunneilla saat olla oman ohjaajanne opastuksessa sekä voimaannuttavassa vertaistukiryhmässä muiden vanhempien kanssa. Tutustut satuhieronnan käytäntöön, teoriaan ja käydä yhteisesti läpi teemoja joita ovat muun muassa:
 • Läsnäoleva vanhemmuus
 • Satujen ja myönteisen kosketuksen hyödyntäminen voimavarana
 • Tunnetaidot ja vuorovaikutustaidot

Tunneilla perehdytään ja keskustellaan monista oleellisista asioista, joita ovat muun muassa voimaannuttavat sadut, nähdyksi ja kuulluksi tuleminen ja vanhemman oma hyvinvointi. Voit ostaa omalta ohjaajaltasi Satuhierontaan liittyviä tuotteita kuten Satuhieronta-kirjan.

Voimaannu ja rauhoitu lapsesi kanssa sadunhohtoisissa hetkissä!

Hinnasto

(hinnat ovat suuntaa-antavia ja koskevat yksityishenkilöitä, pyydä aina yksilöllinen tarjous ryhmällesi)

 • Satuhierontatutustumistunti tilauksesta omalle ryhmällesi 120€ (ryhmäkoko 4-12hlöä)
 • Satuhierontatunti-sarja (3 x): tilauksesta 55€/aikuinen-lapsi pari (ryhmäkoko 8-16hlö)  Kolmen kerran sarja sisältää CD:n ja Satuhierontatunti-vihkon (yhteisarvo 12 €). Osa sarjan tunneista pidetään pelkästään vanhemmille teemoilla lepo, latautuminen ja oma voima.
 • Satuhieronta-yksilötunnit 45€/ 45 minuuttia (1-2hlöä)

Lisätietoja

www.satuhieronta.fi