Anna-Kaisa

Työni erilaisten ryhmien ja yksilöiden kanssa on tuonut minut uudelleen ja uudelleen luovuuden, ihmiskehon ja kokonaisvaltaisen läsnäolon pariin.

Tanssijan ammattitutkinto vuosina 1998-2001 Outokummussa. Erikoistuin koulutuksessani tanssin somaattisiin menetelmiin kuten Body-Mind Centering, autenttinen liike ja kontakti-improvisaatio. Tanssityöni perustana käytän näitä uuden tanssin tekniikoita sekä japanilaisen butoh-tanssin periaatteita. Olen toiminut tanssitaiteilijana pääosin Keski-Suomessa työskennellen vaihtuvissa ympäristöissä yhteistyössä eri taiteenalojen kanssa. Olennaista työssäni on yksinkertainen, inhimillinen, koristelematon kehollisuus ja elävä vuorovaikutus ympäristön kanssa. Viime vuosina olen työskennellyt pääasiallisesti lasten kanssa heidän omassa arkiympäristössään.

Shindo® kouluttaja-hoitajaksi opiskelin Jyväskylässä vuosina 2006-2010 jonka jälkeen olen täydentänyt opintojani myös Jomon-menetelmän parissa. Tällä hetkellä koulutan kumpaakin menetelmää, opetan kursseja, ohjaan venyttelytuokioita ja teen Shindo-hoitoja. Olen käyttänyt Jomon-Shindo menetelmää erilaisten ryhmien ja yksittäisten ihmisten kanssa – yksi shindon hienoja puolia on sen joustavuus ja sovellettavuus eri elämäntilanteisiin ihmisen iästä, kunnosta tai muista olosuhteista riippumatta. Shindo on luovaa, niinkuin taide. Menetelmän kehittäjä vertaa esimerkiksi varvashoitoa japanilaisen teeseremonian toteuttamiseen, selkähoitoa haiku-runojen kirjoittamiseen. Shindo-venyttelyjen välissä hengitämme luonnon vuodenaikojen mukaisesti tasapainottaen olemuksemme. Olennaista kaikessa on läsnäolo, pyrkimys tasapainoon itsemme ja ympäristömme kanssa.

Satuhieronta™-ohjaajaksi kouluttauduin marraskuussa 2014. Satuhieronta on tarinoiden, satujen ja mielikuvien yhdistämistä kosketukseen ja kevyeen hierontaan. Läsnäolo, rentoutuminen ja rauhoittuminen tapahtuu ilon ja leikin kautta. Satuhieronta tukee niin pienten kuin isojenkin ihmisten hyvinvointia.

Tiibetiläistä joogaa (Tsa Lung Trul Khor) olen opiskellut  pääasiallisesti Tenzin Wangyal Rinpochen ja hänen oppilaansa Alejandro Chaoulin johdolla. Osallistuin tiibetiläisen joogan koulutusohjelmaan Saksassa vuosina 2008-2011 jonka jälkeen olen jatkanut oppimistani useilla kursseilla ja retriiteillä sekä Suomessa että ulkomailla. Olen syventänyt ymmärrystäni näistä menetemistä myös yhteensä 14 kuukauden ajan intensiivisillä retriiteillä Lishu-Instituutissa, Intiassa ja  toiminut tiibetiläisen joogan ohjaajana Suomessa vuodesta 2012 lähtien Ligmincha Finland ry:n kautta.