Anna-Kaisa

(s.1979)

Olen saanut opiskella laajan kirjon menetelmiä kehon, energian, mielen ja sydämen polulla. Työni erilaisten ryhmien ja yksilöiden parissa on tuonut minut uudelleen ja uudelleen luovuuden, kehollisuuden ja kokonaisvaltaisen läsnäolon pariin.

Tanssijan ammattitutkinto vuosina 1998-2001 Outokummussa. Erikoistuin koulutuksessani tanssin somaattisiin menetelmiin kuten Body-Mind Centering, autenttinen liike ja kontakti-improvisaatio. Kokonaisvaltaiset kehotyöskentelymenetelmät kuten Feldenkrais-menetelmä, Alexander-tekniikka sekä jooga, qi gong, budolajit ja japanilainen butoh-tanssi ovat olleet myös olenainen osa koulutustani ja työtäni tanssijana. Olen toiminut tanssitaiteilijana aktiivisesti vuosina 2001-2013 työskennellen vaihtuvissa ympäristöissä yhteistyössä eri taiteenalojen kanssa. Olennaista työssäni on yksinkertainen, inhimillinen, koristelematon kehollisuus ja elävä vuorovaikutus ympäristön kanssa. Viime vuosina olen työskennellyt tanssin parissa pääasiallisesti lasten kanssa heidän omassa arkiympäristössään.

Jomon-Shindo®- menetelmän kouluttajaksi ja Shindo ®hoitajaksi olen opiskellut ensin käymällä Shindo-kouluttaja-hoitajakoulutuksen vuosina 2006-2010 jonka jälkeen olen täydentänyt opintojani Jomon-menetelmän parissa vuosina 2017-2019. Tällä hetkellä koulutan kumpaakin menetelmää, opetan kursseja, ohjaan venyttelytuokioita ja teen Shindo-hoitoja. Olen käyttänyt Jomon-Shindo menetelmää erilaisten ryhmien ja yksittäisten ihmisten kanssa – yksi shindon hienoja puolia on sen joustavuus ja sovellettavuus eri elämäntilanteisiin ihmisen iästä, kunnosta tai muista olosuhteista riippumatta. Shindo on luovaa, niinkuin taide. Menetelmän kehittäjä vertaa esimerkiksi varvashoitoa japanilaisen teeseremonian toteuttamiseen, selkähoitoa haiku-runojen kirjoittamiseen. Shindo-venyttelyjen välissä hengitämme luonnon vuodenaikojen mukaisesti tasapainottaen olemuksemme. Olennaista kaikessa on läsnäolo, pyrkimys tasapainoon itsemme ja ympäristömme kanssa.

Satuhieronta™-ohjaajaksi kouluttauduin marraskuussa 2014. Satuhieronta on tarinoiden, satujen ja mielikuvien yhdistämistä kosketukseen ja kevyeen hierontaan. Läsnäolo, rentoutuminen ja rauhoittuminen tapahtuu ilon ja leikin kautta. Satuhieronta tukee niin pienten kuin isojenkin ihmisten hyvinvointia.

Tiibetiläistä joogaa (Tsa Lung Trul Khor) olen opiskellut  pääasiallisesti Tenzin Wangyal Rinpochen ja hänen oppilaansa Alejandro Chaoulin johdolla. Osallistuin tiibetiläisen joogan koulutusohjelmaan Saksassa vuosina 2008-2011 jonka jälkeen olen jatkanut oppimistani useilla kursseilla ja retriiteillä sekä Suomessa että ulkomailla. Olen syventänyt ymmärrystäni näistä menetemistä myös yhteensä 16 kuukauden ajan intensiivisillä retriiteillä Lishu-Instituutissa, Intiassa ja  toiminut tiibetiläisen joogan ohjaajana Suomessa vuodesta 2012 lähtien Ligmincha Finland ry:n kautta.