Jomon-Shindo®


Jomon-Shindo® on kokonaisvaltainen kehotyöskentelymenetelmä, johon kuuluu rentoutusharjoituksia, venytyksiä ja hoitoja. Ne vaikuttavat laaja-alaisesti kehoomme ja mieleemme tuoden tasapainoa ja elinvoimaa. Jomon-Shindo tukee, ylläpitää ja edistää terveyttä ja hyvinvointia. Omaleimainen osa Shindoa on lämmin ja kunnioittava kosketus ja tuki. Se on olennaista sekä venyttelyn tehostamisessa että hoidossa.

Jomon-Shindo- harjoituksia voi tehdä yksin, parin kanssa tai ryhmässä.

Vaikutus kohdistuu mielen ja kehon luonnolliseen tasapainoon. Harjoittelussa ovat avainsanoja rentous, luonnollisuus ja omien voimavarojen tunnistaminen. Näiden myötä voidaan parantaa omaa elämänlaatua, terveyttä, oppimiskykyä ja vahvistaa hyvinvointia.

Kenelle?

Jomon-Shindo sopii kaikenikäisille- ja kuntoisille. Meneltelmä sisältää useita sovelluksia joista voidaan etsiä sopivat harjoitukset jokaisen henkilökohtaisen tilanteen mukaan. Jomon-Shindoa voidaan soveltaa myös erilaisille ryhmille, kuten esimerkiksi erityshoitoa vaativien lasten ja nuorten kuntoutukseen, eri ammattiryhmien täydennyskoulutukseen, työpaikkojen TYHY-toimintaan ja terveydenhoidon tueksi. Jomon-Shindo tukee myös  raskauden aikaa valmistellen kehoa ja mieltä tulevaan. Koska menetelmällä näyttää olevan vahva aivopuoliskojemme yhteistyötä tukeva vaikutus, ovat monet luovassa työssä tai opetusalalla toimivat ottaneet sen käyttöönsä.

Jomon-Shindo® -harjoitukset

Shindon perustana on kuusi meridiaanivenytystä, joissa sekä keho että mieli saavat joustavuutta. Erityisen tehokkaan venytyksistä tekee liikkeen, hengityksen ja keskittymisen yhdistelmä. Lempeiden Shindo-venytysten tarkoitus on vapautua turhasta mielen ja kehon jännityksestä.

Kiertotaivutusvenyttely Jomon on jatkumoa Shindo-tekniikoille. Se auttaa hoitamaan erityisesti niveliä ja sisäelimiä kehon kiertoliikkeiden ja rentoutuksen avulla. Siinä missä Shindossa hyödynnetään kuutta venytystä, Jomonissa on parisataa liikettä – esimerkiksi pienillä jalan siirroilla saadaan vaikutusta eri kehon osiin. Jomon-harjoituksissa hyödynnetään omaa hengitystä ja kehon painoa. Niiden avulla voidaan löytää harmoniaa niin kehoon kuin mieleen.

Jomon-Shindo harjoituksissa opitaan mm. jännityksen ja rentouden eron tunnistamista. Rentous on perusta hyvinvoivalle keholle ja mielelle. Harjoitukset vahvistavat myös kehon keskilinjaa, ergonomista käyttöä ja kykyämme kohdata arjen haasteet levosta käsin, omat vahvuutemme tunnistaen.

Shindo® -hoidot

Shindo-hoitoja voivat tehdä koulutetut Shindo-hoitajat. Hoidot tapahtuvat pemeän futon-patjan päällä lattialla. Hoitokokonaisuuksia on useita joista valitaan sopivin tilanteen mukaan. Hoidon kruunaa usein varvashoito, jossa varpaiden kautta saadaan stimuloitua koko kehoa niin meridiaanien kuin hermostonkin välityksellä.

Jomon-Shindon on kehittänyt japanilainen sensei Kazuko Kuratomi. Menetelmän juuret ovat japanilaisessa hoitoperinteessä johon yhdistyy nykypäivän länsimainen tieto ihmisestä. Shin-do voidaan kääntää sanoilla sydämen tie, ohjaus tai johdatus. Sensei Kuratomi korostaakin, että olennaisinta kaikessa on läsnäolo, yhteys itsen ja ympäristön kanssa.

Lisää tietoa Jomon-Shindo® kehotyöskentelymentelmästä löydät sivuilta www.shindo.fi