Elon Huone

– itsehoitoa keholle ja mielelle


Kun sairastaa pitkäaikaisesti, on luonnollista kaivata tukea ja tunnustusta muilta, sillä se antaa mahdollisuuden ei ainoastaan sairauden hoitamiseen tai parantumiseen mutta myös omanarvon tuntoon sairauden keskellä. Ja yhtä tärkeää on antaa tuota tukea ja tunnustusta itselleen, ehdoitta, huolimatta ulkoisista olosuhteista.

Usein jäämme haluamattamme tavalla tai toisella yksin sairauden kanssa. Yksinäisyyden tai syrjään jäämisen kokemus tulee jo pelkästään siitä että sairastaessa se elämä johon on tottunut menee jatkuvasti ohi. Onkin välttämätöntä löytää elossa olemisen ja yhteyden kokemuksia sairauden tuomien rajoitusten sisällä ja huomata jokainen mahdollisuus elämää ylläpitävien yhteyksien vahvistamiseen niin oman itsen kuin muiden kanssa.

Sairastaessani olen viettänyt paljon aikaa kysyessäni itseltäni, miten tulisin sairauden kanssa toimeen hieman paremmin? Mitkä ovat elämäni, päiväni, aamuni tavoitteet ja miten voin käyttää vähäisen energiani niiden mukaan? Miten voisin parhaiten tukea kehoani ja mieltäni juuri tänään, juuri nyt? Olen eksynyt matkalla monta kertaa ja löytänyt takaisin olennaisten asioiden luokse yhtä monta kertaa. Toisten läsnäolo, tuki ja tunnustus on ehdottoman tärkeää, että voi ylipäätään tehdä omaa osuuttaan matkasta.

Elon Huone on yhdenlainen vastine omaan kokemukseen sairauden kanssa elämisestä, online-tapaamispaikka yhteisen olemisen ja itsehoidon äärellä. Tapaamisten aikana tehdään ohjatusti kevyitä ja helposti omaksuttavia harjoituksia kehon, hengityksen ja mielen avaamiseksi. Tapaamiset toimivat myös vertaistukiryhmän tavoin ja tarjoavat pienen hetken kokemusten jakamiselle ja kysymyksille. Jokaisella kerralla on oma teemansa ja mukaan voi tulla pistäytymään yksittäiseen tapaamiseen tai useampaan peräkkäin.


Kenelle
Elon Huone on tarkoitettu erityisesti pitkäaikaisesta sairastamisesta tai kroonisista kivuista kärsiville mutta ovet ovat avoimet myös jokaiselle joka kokee tarvitsevansa tukea kehon parantumiseen, mielen ja hermoston rauhoittamiseen tai yksinkertaisesti lempeän, avoimen yhteyden ylläpitämiseen itsensä ja muiden kanssa. Tapaamiset ja niissä tehtävät harjoitukset eivät vaadi mitään tiettyä kuntoa tai jaksamista, jokainen ohjataan tekemään harjoituksia oman tilanteensa mukaan. Harjoitukset suuntautuvat lievittämään esimerkiksi fyysistä kipua, stressiä, uniongelmia, hermostollisia oireita ja mielen haasteita.


Tausta
Olen sairastanut nyt yli kahden vuoden ajan covid -19 viruksen tuomaa long covid- sairautta joka on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen elämääni radikaalisti monin tavoin. Fyysinen kipu ja heikkous, sairauden tuoma epävarmuus ja fyysisten rajoitteiden määrittelemä sosiaalinen eristäytyneisyys sekä oman toimintakyvyn menettäminen pidemmäksi aikaa ovat isoja asioita jotka helposti jäävät liian vähälle huomiolle, etenkin silloin kun sairaus ei ole yleisesti ottaen hyvin tunnettu tai tunnustettu.

Sairastamiseni aikana olen kokenut erilaisten itsehoidollisten harjoitusten voiman joita olen oppinut ammattitaustani kautta viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Elon Huoneen tarkoitus on jakaa näitä hyväksi koettuja itsehoitoharjoituksia ja yhdessä olemista muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa.


Ohjaaja
Anna-Kaisa Hirvanen on ammatilliselta koulutukseltaan somaattisiin liikemenetelmiin erikoistunut tanssija, Shindo-kehotyöskentelymenetelmän kouluttaja-hoitaja sekä Tiibetiläisen joogan ja meditaation ohjaaja.

Aika
Tiistaisin klo 17:00-17:40 alkaen 13.9.2022

Paikka
Zoom-tapaaminen. Linkin tapaamiseen saat lähettämällä sähköpostia osoitteeseen anna-kaisa@elonvoimaa.fi

Maksu
Haluan avata Elon Huoneen ovet niin että taloudelliset haasteet eivät muodostu kynnykseksi kenellekään osallistua joten tapaamiset toimivat lahjoitusperiaatteella. Kiinteää hintaa ei ole, eikä oikeaa summaa jota lahjoittaa. Näin jokainen saa mahdollisuuden osallistua, kuunnella omaa tilannettaan ja antaa sekä antamisen että vastaanottamisen koskettaa itseään. Maksuohjeet saat omaan sähköpostiin Zoom-linkin lähettämisen yhteydessä.


Yhteystiedot
anna-kaisa@elonvoimaa.fi
p.050 364 9000